ترمیم دندان و سلول های بنیادی 

ترمیم دندان و سلول های بنیادی |

جدید ترین راه برای ترمیم دندان های آسیب دیده استفاده از سلول های بنیادی.

دانشمندان برای ترمیم دندان به ایده های درخشانی رسیده اند که با استفاده از سلول های بنیادی، توانایی رشد و ترمیم کامل دندان را داشته باشیم.

در این روش دندان های آسیب دیده در چند هفته به طور کامل ترمیم می شوند.