پیشبند سربی کودکان -عاج طب

_دارای تایید سازمان انرژی اتمی

_سرب لاستیک آلمانی(دولایه)

_پارچه نانو

_دوخت بسیار با دوام

_دارای تیروئید بند

ارسال رایگان
ارسال رایگان سفارشات بالای 1.5 میلیون تومان
free-shipping

4,000,000 تومان

- +

توضیحات

پیشبند سربی کودکان -عاج طب 

پیشبند سربی کودکان -عاج طب |

_دارای تایید سازمان انرژی اتمی

_سرب لاستیک آلمانی(دولایه)

_پارچه نانو

_دوخت بسیار با دوام

_دارای تیروئید بند

_انعطاف بالای لایه سربی

_وزن بسیار پایین به نسبت محصولات مشابه در بازار

 مسئول بهداشت کاربری انرژی هسته ای وزارت بهداشت:

بر اساس پروتکل های وزارت بهداشت تمامی دندانپزشکان موظف به حفاظت بیمار در برابر اشعه حتی در گرفتن عکس تک دندان می باشند و در صورت بی توجهی با متخلفان برخورد حقوقی خواهد شد.

 

همان طور که می دانید آسیب پذیر ترین افراد کودکان و سالمندان هستند که بدن آن ها مقاومت کم تری در برابر اشعه دارد.

آسیب پذیر ترین عضو بدن در برابر عکس های دندانپزشکی غده ی تیروئید است که در صورت عدم استفاده از پوشش های محافظتی سلول های این عضو دستخوش تغییر ژنتیکی خواهد شد.

(میزان اشعه ساطع شده از تیوپ رادیوگرافی برای عکس برداری تک دندان 1/5 اشعه ایست که برای عکس برداری از قفسه سینه استفاده می شود.)

پیشبند سربی کودکان -عاج طب

 

 

سازمان انرژی اتمی ایران
نظام ایمنی هسته ای ایران امور حفاظت در برابر اشعه
بخشی از ضوابط دریافت تایید مجوز کار با اشعه در مراکز
پرتونشخیصی
شماره شناسه: INRARPIRE05
شماره بازنگری: صفر تاریخ اجرا: ۸۴
/ ۳ / ۲

ضوابط دریافت تایید مجوز کار با اشعه
INRARP1RE05
شناسه : بازنگری :
صفحه : ۱ کل صفحات: ۱۳ |
در مراکز پرتو تشخیصی
صفر
ضوابط دریافت تایید مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو تشخیصی
١-
هدف براساس قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی، آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۶۹ هیئت وزیران و استانداردهای پایه حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۸۰ واحد قانونی، این مدرک جهت صدور مجوزهای نصب و دریافت تایید مجوز کار با اشعه” تهیه شده است.

هرگونه فعالیت در زمینه پرتو تشخیصی (کار با دستگاه های پرتوساز) بر طبق ضوابط این مدرک می بایست طی دو مرحله شامل اخذ مجوز نصب ومجوز کار با اشعه صورت پذیرد.

هریک از مجوزهای مذکور صرفا به متقاضی اجازه عمل در محدوده مجوز صادره و تحت شرایط مندرج در آن را می دهد. جهت اخذ مجوزهای ذکر شده، متقاضی می بایست نسبت به ارائه اطلاعات و مدارک خواسته شده بر طبق فرم درخواست مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو تشخیصی به واحد قانونی اقدام نماید.

متقاضی می تواند جهت کسب اطلاعات لازم از چگونگی تکمیل فرم مذکور از این مدرک استفاده نماید.

دامنه کاربرد این مدرک برای فعالیت های زیر در زمینه پرتو تشخیصی بکار گرفته می شود :
۱ – ۲ نصب دستگاه پرتوساز
۲ – ۲ تایید مجوز کار با اشعه
۳ – ۲ تمدید تایید مجوز کار با اشعه
۴ – ۲ تغییر یا اصلاح تایید مجوز کار با اشعه
٣-
تعاریف
۳ – ۱ آزمایش های پذیرش دستگاه: مجموعه آزمایش های کنترل کیفی قبل از بهره برداری از دستگاه های
پرتوساز که جهت حصول اطمینان از مطابقت عملکرد دستگاه ها با معیارهای کارخانه سازنده یا واحد قانونی
باید انجام پذیرد.

۳ – ۲ آزمایش های کنترل کیفی به اندازه گیری ها، بررسی ها و کنترل منظم شاخصهای کمی بیان کننده صحت
عملکرد تجهیزات (یا دستگاه های پرتوساز) به منظور دستیابی به بیشترین اطلاعات تشخیصی و کمترین
پرتو گیری بیمار با حداقل هزینه اطلاق می گردد. ۳ – ۳ پرتوکار: به شخص حقیقی اطلاق می گردد که با منابع مولد اشعه به طور فیزیکی در ارتباط باشد که شامل
پرتوکاران گروه الف و ب تشریح شده در آیین نامه قانون حفاظت در برابر اشعه می باشد. ۳ – ۴ پرتوگیری: عمل یا شرایط قرار دادن یا قرار گرفتن در معرض تابش پرتو را پرتوگیری گویند.
۳ – ۵ پروانه تأسیس: مجوزی است که پس از تایید صلاحیت پزشک متخصص در رشته تخصصی مربوطه به
عنوان مسئول فنی، توسط کمیسیون قانونی امور پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای تاسیس مؤسسه مورد درخواست در شهر و محل مورد استفاده و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد.

شناسه :
INRARP1RE05
ضوابط دریافت تایید مجوز کار با اشعه
در مراکز پرتو تشخیصی
صفحه : ۲ کل صفحات: ۱۳ |
بازنگری :

سابقه پرتوگیری: دارندگان مجوز کار با اشعه و کارفرمایان باید سابقه پرتوگیری شغلی کارکنان ذکر شده در مواد ۷۴ تا ۸۲ استانداردهای پایه حفاظت در برابر اشعه را ثبت و بایگانی نمایند.

سازمان ذیربط: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت دفاع (مراکز تحت پوشش). شخص قانونی: هر سازمان، بنیاد، مؤسسه، نهاد، شرکت و تعاونی، دفتر و انجمن اعم از دولتی، خصوصی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی، صنفی و یا هر فردی که براساس قوانین کشوری مسئولیت و اختیارات لازم جهت فعالیت های این استاندارد را داشته باشد. فرم: منظور فرم درخواست تایید مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو تشخیصی است.

 

تایید مجوز کار با اشعه: تاییدیه ای است جهت کار با اشعه و ارائه به کمیسیون تبصره ماده ۴، که توسط واحد قانونی صادر میگردد. موافقت اصولی: مجوزی است که پس از بررسی پرونده مربوط به احداث موسسه مورد درخواست متقاضی در رشته های تخصصی مربوطه در شهر و محل مورد استفاده و تایید آن توسط کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد.

نصب : استقرار تجهیزات و دستگاه های پرتوساز در مرکز متقاضی کمیسیون تبصره ماده ۴ قانون: کمیسیونی مرکب از دو نفر متخصص امور حفاظت در برابر اشعه از واحد قانونی و دو نفر کارشناس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که جهت بررسی و تائید مجوز کار با اشعه در مورد موسسات پزشکی تشکیل می شود.

۴-
مسئولیت ها: . مسئولیت اجرای مفاد این مدرک وظیفه مراکز پرتو تشخیصی است و باید براساس
مجوزهای لازم را از واحد قانونی اخذ نمایند.
ضوابط این مدرک
۵-
مقررات کلی: براساس تصویب کمیسیون تبصره ماده ۴ قانون رعایت موارد زیر الزامی است:
۵ – ۱ شخص قانونی پس از دریافت موافقت اصولی و قرارداد تاسیس ضمن تهیه منابع پرتو باید نسبت به اخذ
مجوزهای نصب و تایید کار با اشعه اقدام نماید. ۵ – ۲ تبصره: لازم است خرید، فروش و جابجایی دستگاههای پرتوساز صرفا از مراکز مجاز صورت پذیرد.
۵ – ۳ شخص قانونی باید یک نفر متخصص کار با دستگاه دارای تخصص مرتبط همراه با ارائه مدارک تحصیلی و
تخصصی به عنوان شخص مسئول معرفی نماید. تبصره: برای مراکزی که شخص قانونی همان پزشک متخصص مربوطه میباشد ارائه مدارک ایشان کفایت می نماید.
همچنین شخص مسئول نمی تواند هم زمان مسئولیت بیش از یک مرکز را در یک شیفت کاری بعهده بگیرد.
۵ – ۴
چنانچه دستگاه های پرتوساز مرکز بیش از دو دستگاه می باشد شخص قانونی باید یک نفر با حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های علمی و فنی مرتبط با پرتو همراه با ارائه کپی مدارک تحصیلی به عنوان مسئول فیزیک بهداشت مرکز معرفی نماید.

پیشبند سربی کودکان -عاج طب |

شناسه :
INRARP1RE05
ضوابط دریافت تایید مجوز کار با اشعه
در مراکز پرتو تشخیصی
صفحه : ۳ کل صفحات: ۱۳ |
بازنگری :
صفر
تبصره ۱:مسئول فیزیک بهداشت همزمان نمی تواند مسئولیت بیش از یک مرکز را بعهده بگیرد. همچنین باید اکثر
و شیفت های موثر یک مرکز را پوشش نماید. تبصره ۲: در صورتی که تعداد دستگاه های پرتوساز مرکز حداکثر ۲ دستگاه باشد شخص مسئول می تواند همزمان مسئولیت
فیزیک بهداشت را بر عهده داشته باشد.
۵ – ۵ شخص قانونی باید برای دریافت مجوز نصب مدارک موضوع بند های ۱۰-۱ فرم را تکمیل و جهت بررسی به
واحد قانونی ارائه نماید. در صورت مطابقت اطلاعات و مدارک ارائه شده با شرایط مندرج در این مدرک مجوز
نصب صادر خواهد شد.

۵ شخص قانونی پس از دریافت مجوز نصب می تواند نسبت به نصب دستگاه پرتوساز اقدام نماید.
۵ – ۷ شخص قانونی باید حداکثر ظرف مدت ۲ ماه با ارائه مدارک بند ۱۱ فرم نسبت به اخذ تایید مجوز کار با
اشعه اقدام نماید. در صورت مطابقت اطلاعات و مدارک ارائه شده با شرایط مندرج در این مدرک تایید مجوز
کار با اشعه صادر خواهد شد که مدت اعتبار آن ۳ سال است. تبصره: ارسال مدارکی که قبلا ارسال شده ضرورت ندارد.
۵ – ۸
و
۵ – ۱۰
در مراکز قدیمی چنانچه شخص قانونی صرفا درخواست دریافت تایید مجوز کار با اشعه داشته باشد و مجوز نصب قبلا اخذ نشده باشد تکمیل کلیه بندهای ۱-۱۰ فرم ضروری است.

هرگونه تغییر در شرایط مندرج در مجوزهای نصب و تایید کار با اشعه مستلزم اخذ مجوز از واحد قانونی می باشد.

جهت تمدید تایید مجوز کار با اشعه در صورت تغییر در اطلاعات ارائه شده، تغییرات باید به واحد قانونی اعلام گردد.

در صورت مطابقت اطلاعات با شرایط مندرج در این مدرک تایید مجوز کار با اشعه به مدت ۳ سال تمدید می گردد. کلیه افرادی که در عملیات پرتونگاری مشغول می باشند پرتوکار محسوب میشوند و باید دارای مدارک تحصیلی مرتبط باشند.

در غیر این صورت ارائه گواهی نامه دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه الزامی است. شخص قانونی باید قبل از استخدام افراد جدید جهت کار با پرتو طبق مقررات نسبت به انجام معاینات و آزمایشات پزشکی آنان اقدام نمایند. هر پرتوکار باید ضمن کار با پرتو از دزیمتر فردی فیلم بجو تجهیزات حفاظتی نظیر روپوش سربی، دستکش سربی، …. استفاده نمایند.

برای دریافت متن کامل و فرم ضوابط  تایید مجوز کار با اشعه در مراکزپرتونشخیصی به سایت www.aeoi.org.ir مراجعه فرمایید.

پیشبند سربی کودکان -عاج طب

توضیحات تکمیلی

نام محصول

پیشبند سربی کودکان

برند

عاج طب

لایه ضد آب

دارد

نوع پارچه

نانو

نوع سرب

سرب لاستیک آلمانی با انعطاف بالا

تایید سازمان انرژی اتمی ایران

دارد

رنگ

نارنجی, قرمز, بنفش, آبی, سرخابی

ابعاد

۳ لایه سرب 0.5mm جمعا 1.5mm
اندازه cm 70×50

وزن

وزن 1600g

نقد و بررسی‌ها

درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

به دلیل نوسانات ارز، لطفا از طریق تماس تلفنی از به روز بودن قیمت محصولات اطمینان حاصل نمایید.

 

“سپاس از شما همراه همیشگی عاج طب کالا”