آماس لثه |

اثرات ضد پلاک و ضد آماس لثه در زرد چوبه:

طبق یحقیقات انجام شده بر روی افرادی که دارای پلاک دندان بودند به این نتیجه رسیدند که بهترین جایگزین برای کلرهگزیدین (به عنوان دهانشویه) زردچوبه است.

ماده  اثر بخشی که به عنوان راه حل طبیعی در زرد چوبه وجود دارد کوکومین نام دارد.

باید توجه داشت که اگر پلاک ها به صورت روزانه پاک نشوند در نهایت منجر به ایجاد لایه ای از باکتری ها شده و پس از آن باعث قرمزی و رد و التهاب لثه می شوند.