آمالگام چیست ؟

آمالگام ماده ای است که در دندان پزشکی استفاده میشود .

کارایی امالگام :

آمالگام برای پر کردن دندان استفادا میشود . جنبه زیبایی ندارد و همرنگ دندان نیست (توسی.مشکی) و حاوی جیوه , مس , نقره , قلع , سرب و… است .

آمالگام حدود صد سال است که برای ترمیم کردن دندان استفاده میشود و یک شیمیدان انگلیسی در سال 1812 کشف کرده است و در سال 1833 به دنیا معرفی شد.

ویژگی آمالگام :

استحکام : نیروی بالایی در برابر شکستن دارد. 1

خزش : به معنای تغییر شکل وابسته به زمان یک ماده 2 تحت فشار مداوم.

آمالگام

 

3 تغیرات ابعادی : امالگام دندانی میتواند منبسط یا منقبض شود به تغیرحجم توده امالگام تغیرات ابعادی امالگام می گویند.

4 خوردگی : به طور کلی خوردگی یک تخریب ساختاری پیشرونده در فلزات به دلایل شیمیایی یا الکتروشیمیایی در محیط ان فلز میباشد.

استفاده نوین به عنوان ماده ترمیم کننده دندان.

امالگام یک ماده ترمیمی فوق العاده و بسیار انعتاف پذیر است.

و در دندان پزشکی به چند دلیل استفاده می شود ارزان است و نسبتا استفاده اسانی دارد و در طول جاگذاری در دندان به راحتی شکل میگیرد برای مدت کوتاهی نرم میماند و میتواند حجم های نامنظم دندان را پر کند و بعد سفت میشود و از کامپوزیت عمر بیشتری دارد طبق مطالعه 1989 حدود 10 تا 12 سال دوام میاورد در صورتی که کامپوزیت نصف این مدت دوام می اورد.

نتیجه گیری

به نظر میرسد که استفاده از امالگام های پر مس کروی به جهت دارا بودن تمام 4 ویژگی نسبت به سایر امالگام های دندانی جهت ترمیم دندان های خلفی به خصوص در حفرات وسیع تر مزیت بیشتری داشته باشد.