اشکالات رایج در یونیت

اشکالات رایج در یونیت |

با ذکر علل بوجود آمدن این اشکالات می توانید از رویداد آن ها پیشگیری کنید.

1-پارگی شلنگ ها: این مشکل در اثر فرسودگی یا برخورد شلنگ ها با اشیاء دیگر پیش می آید، بنابراین در قسمت لوازم مصرفی یونیت قرار می گیرد. برای پیشگیری از این مشکل می توانید از قطعاتی با کیفیت بالا استفاده کنید تا عمر مفید کارکرد دستگاهتان بالا تر رود.

2_خرابی کنترل بلوک: باعث بوجود آمدن مشکل در کارکرد اینسترومنت ها می شود، معمولا رسوب آب است که در این قسمت اشکال ایجاد می کند.

3_خرابی موتور گیربکس ها: باعث بوجود آمدن مشکل در حرکت یونیت می شود، نوسان برق، عدم بازرسی و سرویس دوره ای علل بوجود آمدن این خرابی هستند.

4_خرابی صفحه کلید: معمولا نفوذ آب باعث خرابی صفحه کلید می شود. توجه داشته باشید که مایعات مانند آب، دکنکس و… به این قسمت نفوذ نداشته باشد.

5_گرفتگی فیلتر های آب و هوا: این قسمت از یونیت باید به صورت منظم تمیز گردد

6_سوختن فیوز ها: معمولا نوسان برق باعث ایجاد این مشکل می شود. قرار دادن ترانس تنظیم نوسان در ورودی برق مطب می تواند از این مشکل جلوگیری کند.

7_خرابی لامپ ها: چراغ ها جزء لوازم مصرفی به حساب می آید که بعد از طی کردن طول عمر مفید خود از بین می روند.

8_اشکالات میکروسوئیچ های صندلی: دامنه حرکت صندلی از کنترل کاربر خارج می شود. تمامی قطعات الکتریکی طول عمر مشخصی دارند بنابراین بعد از مدتی یا از کار می افتند یا به طور کامل کار خود را انجام نمی دهند.

9_خرابی دیافراگم شیر پنوماتیک: دیافراگم شیر پنوماتیک جزء قطعاتی هست که به طور مرتب باید مورد بازرسی و نگهداری قرار گیرد. می توان این قطعه را جزء قطعات مصرفی قرار داد و بعد از مدت مشخصی تعویض و تعمیر شود.