اپکسیفیکاسیون |

از جمله اعمالی که روی دندان های نابالغ عفونی انجام می شود می توان به اپکسیفیکاسیون اشاره کرد.

تحلیل ریشه می تواند از اصلی ترین عامل های فرسایش اپکس ریشه دندان ها شود و این عامل موجب باز شدن اپکس می شود که در مجموع مهر و موم کردن ریشه را دشوار تر می کند.

اگر تمایل به سیل کردن دندان ها به روش سنتی دارید قاعدتا باید از این روش استفاده کنید تا از گسترش عفونت خارجی و التهاب هم جلوگیری شود.

روش شناسایی این کیس ها استفاده از رادیوگرافی است که در کودکان 7 ال 12 ساله و افرادی که دچار این مورد شده اند به راحتی قابل تشخیص هست.

همکاران اندودنتیست می دانند که MTA بهترین ماده برای سیل کردن اپکس باز ریشه دندان می باشد.

توضیح مختصر مربوط به MTA:

مخلوط سمان پورتلند و اکسید بیسموت را MTA  می گویند، که اولین بار توسط دکتر ترابی نژاد به جامعه دندانپزشکان معرفی شد.

کاربرد های MTA  عبارتند از: پالپ کپ/  اپکسیفیکاسیون/ مسدود کردن پرفوراسیون ها/ پر کننده کانال/درمان رجنراسیون/پالپوتومی دندان های شیری

مزیت های اپکسیفیکاسیون:

پیشگیری از عفونت خارجی دندان ( با انجام این روش درصد رسیدن میکروب ها به کانال ریشه تقریبا به صفر می رسد.)

با توجه به وبژگی های ظاهری و مکانیکی دندان  شکل و عملکرد طبیعی خود را تا مدت ها حفظ خواهد کرد.

علاوه بر دندان مورد درمان قرار گرفته به محافظت دندان های دیگر کمک می کند.

اپکسیفیکاسیون

اپکسیفیکاسیون

بخش اول