تقویم کنگره و همایش های دندانپزشکان

تقویم کنگره و همایش های دندانپزشکان |

تقویم کنگره و همایش های مربوط به دندانپزشکان در 3 ماه آینده:

1-کنگره رادیولوژی فک و دهان، صورت

تاریخ برگزاری: 22 بهمن تا 25 بهمن ماه 1398

برگزار کننده: انجمن رادیولوژی ایران (فک و دهان، صورت)

محل برگزاری: سالن همایش های بین المللی هتل المپیک تهران

مهلت نام نویسی: تا 21 بهمن 1398

2-کنگره سالیانه و سمپوزیوم دیجیتال انجمن علمی پروستودونتیست های ایران

تاریخ برگزاری: 1بهمن تا 4 بهمن 1398

برگزار کننده: انجمن علمی پروستودونیستهای ایران

محل برگزاری: سالن همایش برج میلاد تهران

مهلت نام نویسی: تا 1 بهمن 1398

3-کنگره کشوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

تاریخ برگزاری: 13 آذر تا 15 آذر 1398

محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  رفسنجان

مهلت نام نویسی: 12 آذر 1398

محور های کنگره :مطالب مرتبط با پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی

4-کنگره دانشجویان دندانپزشکی شمال کشور

تاریخ برگزاری: 13 آذر تا 15 آذر 1398

محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی مازندران_ساری

مهلت نام نویسی: تا 12 آذر 1398

محور های کنگره: پزشکی، ارتودنسی، دندانپزشکی

5-کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

تاریخ برگزاری: 7 آذر تا 8 آذر ماه 1398

محل برگزاری: انجمن سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی_مشهد دانشگاه علوم پزشکی

مهلت نام نویسی: 7 آذر 1398

6-اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

تاریخ برگزاری: 23 آبان ماه 1398

محل برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان _ بندرعباس

مهلت نام نویسی: 22 آبان ماه 1398

7- گردهمایی علمی سالانه و  کنگره بین المللی انجمن ارتودنتیستهای ایران

تاریخ برگزاری: 14 آبان تا 17 آبان ماه 1398

محل برگزاری: مرکز همایش های پ‍ژوهشگاه صنعت نفت

مهلت نام نویسی: 14 آبان ماه 1398

برای کسب اطلاعات بیشتر مربوط به گرد همایی های ذکر شده به سایت های مرتبط مراجعه فرمایید.

(با تشکر عاج طب کالا)