جنگ بیولوژیک

بخش دوم:

آشنایی با برخی از بیماری هایی که می توانستند به عنوان سلاح بیولوژیک استفاده شوند

سلاح بیولوژیک

سلاح بیولوژیک

با توجه به پیشرفته شدن بشر در علوم مختلف سلاح های بیولوژیکی می توانند بسیار گسترده و متنوع باشند در قسمت زیر راه های مقابله با این جنگ افزار ها را مورد بررسی قرار می دهیم.

نحوه تشخیص:

شرح چند  راهکار جامع برای تشخیص سلاح بیولوژیک:

1-توزیع غیر معمول جغرافیایی

2-انتقال بیماری از روش های غیر معمول و نادر

3-مرگ و میر توجیه ناپذیر

4-پدیده های غیر معمول از یک بیماری

5-آرایش ژنتیکی کاملا مشابه در عوامل بیماری زا

6-موارد مشابه بین حیوان و انسان

7-ابتلای ناگهانی به طوری که امکانات جوابگو نباشد

 

آلودگی زدایی در شرایط جنگی

 

مکانیکی:

به مجموعه کار هایی گفته می شود که عامل بیماری زا را از محدوده مشخص دور کند مانند فیلتراسیون و …

 

فیزیکی:

استفاده از ابزار های فیزیکی می تواند بسیار کار آمد باشد مانند: گرما، فشار، رطوبت، اشعه ماورای بنفش

البته قابل ذکر است که رفتار عوامل بیماری زا می تواند بسیار متفاوت به هم باشد بنابراین استفاده از ابزار ها هم باید با توجه به رفتار عوامل استفاده شوند.

 

شیمیایی:

از ابزار های شیمیایی برای از بین بردن عوامل بیماری زا می توان به موارد زیر اشاره کرد

الکل طبی یا اتانول

هیپوکلریت سدیم یا آبژاول

ساولن

بتادین

هیدروژن پروکساید یا آب اکسیژنه

کلروهگزیدین گلوکونات

 

در آخر به بحث داغ جوامع بشری می رسیم |

آیا کرونا ویروس حاصل حمله بیولوژیکی هست؟

هوز هم تردید در پاسخ این سوال وجود دارد چرا که برخی از نشانه های این بیماری مشابه سلاح های بیولوژیک است.

نشانه های کرونا ویروس:

1-انتقال بیماری از روش های نادر (قطرات تنفسی)

2-آرایش ژنتیکی مشابه

3-ابتلای ناگهانی به طوریکهامکانات جوابگو نباشد

4- موارد کاملا مشابه در کیس های مختلف

5- و …

بهترین راهکار برای پیشگیری از بیماری کرونا(جمعیت حلال اهمر)

09