آشنایی با جنگ بیولوژیک

تعریف مختصر:

جنگ زیستی یا بیولوژیک به مجموعه اعمالی گفته می شود که با به کارگیری عوامل بیولوژیکی(ویورس ها، قارچ ها و…) برای اهداف خصومت آمیز مانند نا توان کردن استفاده می شود.

 

قابل ذکر است که استفاده از این عوامل طبق قوانین بین المللی جرم جنگی به حساب می آید.

 

امروزه با پیشرفته شدن مهندسی ژنتیک در جوامع پزشکی و لابراتوری به وضوح می توان گفت که ساخت ویروس یا عوامل بیماری زای دیگر مانند آن به هیچ وجه دور از انتظار نیست.

 

یکی از نشانه های بارز سلاح های  جنگ بیولوژیک (ویروس ها، قارچ ها و ….) نشانه های بالینی  و علائم یکسان در افراد مختلف می باشد، مانند گرافی ها و CT  های کاملا مشابه از اندام های درگیر مانند ریه و …

 

ساختمان ویروس |

 

RNA: 

ماده ژنتیکی | همان طور که می دانید ویروس ها با وارد شدن به سلول زنده، موجود زنده تلقی می شوند و سپس با توجه به ژنومی که در داخل آن ها وجود دارد رفتار های متفاوتی از خود نشان می دهند.

نکته اینجاست که از طریق مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی می توان این بخش ژنوم را به خواسته ی خود اصطلاحا تنظیم و تدوین کرد(در محیط آزمایشگاهی) که پس از ورود به سلول چه عکس العملی از خود نشان دهد.( جنگ بیولوژیک در همین جمله خلاصه شد)

 

کپسید

تمامی ژنوم ویروس درون پوشش پروتئینی به نام کپسید محصور شده است.

 

غلاف

همان طور که در شکل زیر مشاهده می کنید غلاف محصور کننده ی تمامی عوامل داخلی ویروس می باشد.

البته قابل ذکر است که ویروس های مختلف دارای اشکال متفاوتی هستند که غلاف آن ها نیز متفاوت است.

 

پوشش لیپیدی

بسیاری از ویروس ها دارای پوششی از جنس لیپید می باشند که با از بین بردن این پوشش ویروس قدرت عفونت زایی خود را از دست می دهد.(از راه های مقابله با سلاح های جنگ بیولوژیک) حلال های آلی گزینه ی مناسبی برای از بین بردن این پوشش لیپیدی می باشند.

ساختار ویروس

ساختار ویروس

(تشریح ساختار ویروس بسیار قابل بحث است که در حوصله ی این مقاله نمی گنجد. این متن برای آشنایی عموم مردم با ویروس می باشد)

بخش اول