حذف پاکت 

همان طور که می دانید یکی از روش های معمول برای حذف پاکت استفاده از لیزر در دندانپزشکی می باشد.

البته از لیزر های گوناگونی جهت درمان های پریودنتال استفاده می شود که عبارتند از:

Er:YAG

Er,Cr:YSSG

Co2 10.6 micron

لیزر های با تکولوژی دیود (بهره مندی از پل دیودی افزاینده مغادیر و پارامتر های الکترونیکی)

و….

لیزر در دندانپزشکی

بیشتر لیزر های مورد استفاده در این حوزه درمانی برای حذف بافت اندیکاسیون (بافت نرم) مورد استفاده قرار می گیرند.
از نظر مهندسی پزشکی بهترین تجهیزات با تکنولوژی پیشرفته (High Tech) مانند لیزر ، تجهیزاتی هستند که سه ویژگی داشته باشند:
1-کارکرد مناسب با بازده درمانی بالا
2-استفاده میسر و آسان برای کاربر (پزشک)
3-کارکرد نتیجه بخش و بدون رنج برای بیمار