دارو های HIV علیه ویروس کرونا 

ویروس کرونا |

چین قصد دارد از دارو های HIV  شرکت ابوی به عنوان یک درمان موقت برای پنومونی ناشی از کرونا ویروس جدید استفاده کند.

کمیسیون بهداشت ملی چین اعلام کرد که ترکیب دو داروی lopinavir و ritonavir  که تحت برند کلترا توسط شرکت ابوی فروخته شده از آخرین برنامه درمانی بیماران مبتلا به کروناویروس باشد.

قابل ذکر است که هنوز هیچ داروی ضد ویروسی موثری برای درمان این بیماری کشف نشده.

دارو های HIV علیه ویروس کرونا

دارو های HIV علیه ویروس کرونا