سطح ایمپلنتی SYNTHEGRA 

سطح ایمپلنتی SYNTHEGRA |

 

این سطح ایمپلنتی توسط شرکت Geass تولید و به بازار عرضه شده است. استفاده از لیزر جهت Treat شدن این سطح، باعث شده تا ویژگی های منحصر به فردی را داشته باشد.

از ویژگی های این سطح می توان به انرژی فعال آن اشاره کرد که این مورد باعث جذب بیشتر پروتئین ها به سطح فیکسچرمیشود.

البته قابل ذکر است که افزایش سرعت در عمل استئواینتگریشن افزایش موفقیت کاشت ایمپلنت را به دنبال دارد.

سطح ایمپلنتی SYNTHEGRA

سطح ایمپلنتی SYNTHEGRA

 

امتیازات:

از لحاظ مهندسی پزشکی سطح بسیار تمیز، کالیبره و عاری از هر گونه اشکالات و آلودگی ها است

توانایی کنترل کاشت ایمپلنت در تراکم کم استخوانی

توانایی کاشت در موضع های آلوده پس از کشیدن دندان

مدیریت کاشت در بیمارانی که در حال استفاده از بی فسفانات هستند