سمپوزیوم یک روزه 

 

سمپوزیوم یک روزه سلامت دهان و دندان در افراد دارای نا توانی

همراه با امتیاز باز آموزی

زمان: چهارشنبه 11 دی ماه 1398

مکان: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی سالن احمدی روشن