سه عامل تغییر رنگ در دندان ها 

 

فلوراید:

الزام وجود فلوراید برای مقاومت و محکم شدن دندان ها اثبات شده است اما باید توجه داشت که مقدار و روش های استفاده از آن اهمیت بالایی دارد،
چرا که مصرف بیش از حد این عنصر تغییر رنگ دندان ها را به دنبال دارد.

 

روت کانال:

همان طور که می دانید علل درمانی مختلفی باعث تغییر رنگ در دندان ها می شود که عبارتند از:

خونریزی از پالپ دندان

باقی ماندن بقایای پالپ

مواد پر کننده کانال

باقی ماندن مواد در تاج دندان

مواد پرکننده مانند آمالگام

و....

ضربه های مکانیکی:
نفوذ عوامل ایجاد شده در اثر ضربه (مانند خونریزی) به توبول های عاجی باعث تغییر رنگ دندان نیز می شود.

 

سه عامل تغییر رنگ در دندان ها