میکروب های دهانی و سرطان معده 

افزایش میکروب های دهانی و کاهش تنوع باکتری ها با احتمال ابتلا به سرطان معده |

محققان دانشگاه نیویورک دریافتند که کاهش تنوع باکتری ها در دهان ارتباط مستقیمی با زخم های پیش سرطانی در معده دارد.

آزمایش

معمولا این زخم ها قبل از بروز سرطان معده ظهور می کنند.

قابل ذکر است که افزایش میکروب های مرتبط با بیماری مزمن و مخرب در لثه ها و حفره های دهانی(periodontal)  می تواند باعث پیشرفت زخم های پیش سرطانی شود.

علائم بیمارانی که مشکوک به زخم های پیش سرطانی و سرطانی هستند عبارتند از:

_خون ریزی بیش از حد نرمال در هنگام جراحی

_مقدار بیشتر (T.DENTICOLA  –  A.actinomycetemcomitans)

_کاهش تنوع باکتری ها در بزاق

کاهش تنوع باکتری ها در بزاق

کاهش تنوع باکتری ها در بزاق