نانو کامپوزیت

نانو کامپوزیت |

پژوهشگران ایرانی توانسته اند با استفاده از تکنولوژی نانو، کامپوزیتی را اختراع کنند که جهت ترمیم و پر کردن دندان های قدامی در دندانپزشکی کاربرد دارد.

تفاوت این نوع از کامپوزیت ها با دیگر نوع ها در نحوه استفاده از لیزر آرگون جهت پخت، نسبت به سیستم های تابش معمولی می باشد.

این نوع از کامپوزیت ها باعث کاهش آسیب های پالپ دندان می شود چرا که دارای عمق پخت مناسب، زمان پخت کوتاه تر و گرمای کم تر نسبت به نوع دیگر کامپوزیت ها می باشد.

همان طور که می دانید کامپوزیت ها به دلیل عدم عوارض برای بیمار، زیبایی دهان و دندان و دارا بودن خواص مکانیکی و فیزیکی مناسب برای حفره دهانی در بین مواد ترمیمی جزء پر کاربرد ترین ها می باشد.

نحوه ساخت نانو کامپوزیت از زبان سید شهاب الدین میرسعسعانی کارشناس ارشدمهندسی پزشکی دنشگاه امیرکبیر این گونه بیان شد:

نکته ساخت این محصول استفاده از Bis-GMA و TEGDMA جهت ساخت رزین و ترکیب رزین با ذرات 2SiO و افزودن کانفورکینون برای پخت کامپوزیت می باشد.

از تاثیرات این نانو ذرات بر کامپوزیت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1_بهبود پرداخت سطح کامپوزیت

2_استحکام خمشی

3_بهبود کیفیت استقامتی کامپوزیت

4_بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی

نانو کامپوزیت

این اختراع با شماره ثبت 47128 به نام شهاب الدین میرسعسعانی ثبت اختراع شده و تمامی تست های حلالیت و جذب آب، استحکام ومقاومت و سازگاری با بافت های دهان و دندان مورد ارزیابی قرار گرفته است.