ونتیلاتور 

بخش اول| 

عملکرد: با ایجاد مکش مصنوعی هوا باعث کمک به تنفس بیمارانی که در عمل دم و بازدم مشکل دارند می شود.

این دستگاه برای بیمارانی که تحمل فشار هوای تهویه معمولی را ندارند استفاده می شود.

بیشتر ونتیلاتور ها توسط یک میکروپروسسور کنترل می شوند و باعث تنظیم فشار حجم یا نرخ جریان هوا و فشار مثبت مربوطه خواهد شد.

بخش های تشکیل دهنده ونتیلاتور:

مدار تنفسی

سیستم کنترل

منبع گاز

ابزار گرمایشی

ابزار ایجاد رطوبت

مونیتور ها

هشدار دهنده ها

بخش منبع تغذیه و باطری ها

پارامتر های مهم جهت تعیین الگو های تنفسی در ونتیلاتور

طول تنفس

فاز تنفس

نرخ تنفس مکانیکی

نسبت زمان تزریق به زمان تخلیه

شکل موج

حجم جریان

حجم تنفس در دقیقه

جریان تزریق

فشار پیک جریان

فشار مثبت فاز نهایی بازدم

پارامتر CPAP:

این پارامتر برای بیمارانی به کار می رود که نیاز به حمایت کامل دستگاه نداشته باشند و به صورت نرمال قابلیت تنفس را دارا باشند.

پارامتر PEEP:

زمانی که پزشکتشخیص دهد حجم شش ها باید به اندازه ای که هست حفظ شود و شش ها اصطلاحا کوچکنشود  نیاز به استفاده از این پارامتر است.

(جهت افزایش اشباع اکسیژن درون رگی بدون افزایش درصد اکسیژن تزریق شده استفاده می گردد.)

پارامتر I/E:

نشان دهنده نسبت دم به بازدم در یک تنفس می باشد. زمانی که نیاز به تنظیم مدت دم و بازدم باشد از این پارامتر استفاده می شود.

کاربرد موج های مختلف در ونتیلاتور

شکل موج های رایج عبارتند از:

مربعی

صعودی

نزولی

سینوسی

چنین تنظیماتی این امکان را به بیمار می دهد تا شرایط حمایت تنفسی مناسب تر با وضعیت بیمار باشد تا فرد احساس آسایش بیشتری کند.

اطلاعات ذکر شده درباره این دستگاه در این مقاله به طور مختصر بوده تا پیش زمینه برای افرادی که آشنایت با این دستگاه ندارند مناسب باشد بنابراین تعریف ها، اصطلاحات و توضیحات به صورت قابل فهم و مختصر بیان می شود .

ونتیلاتور

ونتیلاتور

ونتیلاتور