پذیرش بیماران کرونایی در تهران 

لیست بیمارستان هایی که بیماران کرونایی را در تهران پذیرش می کنند:

بیمارستان مسیح دانشوری:

خیابان شهید باهنر (نیاوران)_دارآباد
شماره تماس: ۲۷۱۲۳۰۰۰ و ۲۷۱۲۲۱۶۰

بیمارستان امام خمینی:

انتهای بلوار کشاورز
شماره تماس: ۶۱۱۹۰

بیمارستان مدائن:

خیابان انقلاب_نرسیده به چهارراه ولیعصر، خیابان برادران مظفر جنوبی_نبش محتشم
شماره تماس: ۶۶۴۶۵۳۵۵ و ۶۶۴۰۵۷۰۵

بیمارستان شهدای یافت آباد:

ابتدای جاده ساوه_میدان الغدیر_بلوار الغدیر جنوبی
شماره تماس: ۶۶۷۸۳۱۲۵ و ۶۶۷۸۳۱۲۱

بیمارستان سینا:

خیابان امام خمینی_میدان حسن آباد
شماره تماس: ۶۶۳۴۸۵۰۰ و ۶۶۳۴۸۵۰۴

بیمارستان شهرام (سجاد) :

میدان دکتر فاطمی_نبش خیابان چهل ستون
شماره تماس: ۶۶۳۴۸۵۰۰ و ۶۶۳۴۸۵۰۴

بیمارستان آتیه :

شهرک قدس (غرب)_بلوار فرحزادی_تقاطع شهید فرحزادی و دادمان
شماره تماس: ۸۲۷۲۱