بهترین زمینه برای استفاده از کامپوزیت فلو، به عنوان BASE ترمیم خود می باشد که در بین دندانپزشکان بسیار رایج است.
قابل ذکر است که در ترمیم های مستقیم و عمیق خلفی که همراه با بی نظمی در بیس می باشد بهترین گزینه برای روند درمانی این طور از کیس ها استفاده از کامپوزیت فلو است.

البته نباید از عملکرد خارقالعاده این نوع از کامپوزیت ها به عنوان لاینر غافل شد.

چه ویژگی باعث می شود که کامپوزیت فلو را به عنوان یکی از بهترین مواد ها برای استفاده به عنوان بیس و لاینر دانست؟
1-ویسکوزیته پایین

2-خواص منحصر به فرد خود تسطیح کامپوزیت

به طور خلاصه: ترکیب این دو ویژگی با هم باعث می شود که در نواحی که پزشک به آن ها دسترسی ندارد (شیار ها و …) این ماده جریان یافته و آن ها را به طور کامل پر می کند.

به هیچ عنوان از کامپوزیت فلو برای ترمیمهای قدامی استفاده نکنید:

همانطور که می دانید یکی از ویژگی های کامپوزیت فلو عبور دادن نور از خود است بنابراین هنگامی که در ترمیم های قدامی استفاده شوند نور را از خود عبور می دهد و به رنگ خاکستری نمایان می شود که جلوه جالبی ندارد و ریت rate زیبایی دهان و دندان را پایین می آورد.