کامپوزیت وارمر

اخیرا محققان دریافتند با گرما دادن به مواد کاپوزیتی به منظور افزایش جریان و شکل گیری راحت در دندان , برای سازگاری بهتر در دیواره های حفره دندان استفاده میشود ,کامپوزیت را با استفاده از دستگاه کامپوزیت وارمر گرم میکنند.

کامپوزیت وارمر الکترونیک عاج طب مدل ZLE

کامپوزیت وارمر الکترونیک عاج طب مدل ZLE

کامپوزی وارمر چگونه کار میکند ؟

زمانی که میخواهیم کامپوزیت جامد مقاومت بیشتری داشته باشد , درد کمتری برای بیمار داشته باشد , مقدار حباب های موجود در کامپوزیت را به صفر برسانیم و کامپوزیت به طور کامل پر کند هیچ راه حلی وجود ندارد جز گرم کردن کامپوزیت .

برای اینکه بتوانیم کامپوزیت را گرم کنیم باید داخل سرنگ یا کپسول ان بگذاریم و و به مدت چند دقیقه داخل دستگاه کامپوزیت وارمر قرار دهیم تا به دمای 37 درجه برسد .

چرا باید این کار را انجام دهیم  و از این دستگاه استفاده کنیم ؟

زیرا معمولا کامپوزیت را داخل یخچال نگهداری میکنند و به این دلیل کامپوزیت ها سرد هستند و به قلم کامپوزیت میچسبد , داخل ان حباب تشکیل می شود , پلیمریزاسیون به خوبی صورت نگیرد و شکنندگی آن زیاد شود و دردسر ساز شود .

خلاصه مطلب

برای گرم کردن کامپوزیت از این دستگاه استفاده میکنیم تا هم مقاوم باشد و درد کمتری داشته باشد و مقدار حباب های کامپوزیت کمتر باشد .