گوتا چه زمانی استفاده شد ؟

گوتا 170 سال پیش توسط یک دندان پزشک امریکایی مورد استفاده قرار گرفت.

گوتا

گوتا

گوتا چیست ؟

گوتا برای اولین بار به عنوان یک ماده ترمیمی در دندان پزشکی استفاده شد

در حال حاضر یکی از اجزای اندونتیک است .

در انجام عمل جراحی اندونتیک بعد از اینکه دندان پزشک عصب دندان را از لثه خارج کرده برای پر کردن کانال ریشه از گوتا استفاده میکنیم.

 

گوتا از چه ماده ای بدست می اید ؟

گوتا از درخت گوتا پرکا بدست می آید و در صنایع پزشکی و دندان پزشکی این ماده خام اولیه بدست می آید و با مواد دیگری از جمله زینک اکساید . مواد رنگی و اپک کننده و چسباننده به صورت نوار های مخروطی رنگی و با درجه اندازه ضخامت مختلف تولید میکند.

 

چرا از گوتا در دندان پزشکی استفاده میکنیم ؟

از لحاظ شیمیایی گوتا جزء موادی است که با بدن انسان به آسانی واکنش نشان نمیدهد.

به دلیل این خاصیت گوتا در انواع دستگاه های جراحی و دندان پزشکی استفاده میشود.

 

ویژگی گوتا

1-حدوده نفوذ پذیری 2- سازگاری با دندان  3- نقطه ذوب

4- انعطاف پذیری 5- قالب گیری راحت

مراحل پر کردن کانال دندان با استفاده از گوتا

دندان پزشک بسته به اخرین فایل دستی مورد استفاده برای خارج کردن کامل عصب دندان طول ریشه و فرم انتهای ریشه دندان به تعداد مورد نیاز جهت پر کردن کامل ریشه دندان گوتا را اغشته به سیلر کرده و ان را داخل کانال دندان گذاشته و زمانی که از پر شدن کانال ریشه دندان مطئن شد اضافات گوتا را با استفاده از قلم گوتاکاتر استفاده میکنند .

 

 

خلاصه مطلب

گوتا یک ماده طبیعی است که در پزشکی و دندان پزشکی استفاده میشود گوتا برای پر کردن کانالی است که دندان پزشک عصب ان را درآورده است.