MTA و CEN در دندانپزشکی

MTA و CEN در دندانپزشکی |

 

مختصر توضیح در مورد ماده های ذکر شده:

ماده MTA در سال 2003 توسط دکتر ترابی نژاد در ایالات متحده آمریکا به عنوان یک ماده دندانی و سازگار با بافت های حفره دهانی انسان معرفی شد.

مینرال تری اکسید آگریگیت کاربرد های فراوانی دارد که در حال حاضر از این ماده در دندانپزشکی برای اعمال جراحی پری اپیکال، درمان دندان ریشه باز و درمان پالپ

استفاده می شود. البته در گذشته برای بستن پرفوریشن ریشه نیز کاربرد داشته است.

معروف ترین کشور های تولید کننده این ماده برزیل و آرژانتین هستند. در ایران جاگزین مناسبی برای این ماده توسط دکتر عسگری معرفی شد که دندانپزشکان را از استفاده ی MTA بی نیاز می ساخت. البته قابل ذکر است که در بازار مواد دندانچزشکی ایران هر دو ماده (MTA و CEN) برای دندانپزشکان در دسترس می باشد.

 

کاربرد های CEN:

1-پالپوتومی دندان های شیری

2-پوشش مستقیم و غیر مستقیم پالپ

3-کاربرد برای بهبود پالپ زنده

4-پرفوریشن دندان

5-کاربرد در جراحی های پری اپیکال

تحقیقات انجام شده نشان دهنده آن است که از این دوماده می توان به عنوان ماده زیست سازگار جهت درمان پالبوتومی دندان های مبتلا به پالپ غیر قابل برگشت استفاده کرد. اهمیت این موضوع در این رابطه است که از کشیدن دندان های دائمی در اطفال و نوجوانان جلوگیری می کند.

دندانپزشکی اطفال

دندانپزشکی اطفال

در برخی از مورد ها نمی توان از این روش درمانی استفاده کرد، بنابراین قابل ذکر است که تشخیص استفاده از این روش بر عهده دندانپزشک می باشد.
توضیحات و مطالب بسیاری در مورد این دو ماده وجود دارد که در حوصله این بحث نمی گنجد، این مطلب جهت معرفی و آشنایی مختصر با این دوماده است.